Приложението не престава да ми иска позволения за Facebook.