Проблем при свързването със Swipe Night (Нощта на отмятането)