Μπορώ να ζητήσω σήμα επαλήθευσης για το προφίλ μου;

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;