Ποιο είναι το ελάχιστο όριο ηλικίας;

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;