Το(α) ίδιο(α) προφίλ εμφανίζονται αν και έχω ήδη σύρει σε αυτό(ά).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;