Ενημέρωση στοιχείων πληρωμής

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;