Πώς αναφέρουμε κάτι που συνέβη στην εφαρμογή

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;