Paano ako magpapadala ng message sa iba?

Nakakatulong ba ang artikulong ito?