Ano ang ibig sabihin ng mga number sa tabi ng common connections?

Nakakatulong ba ang artikulong ito?