Hindi ma-verify ang aking email o numero ng telepono