Anong email address ang nakakabit sa account ko?

Nakakatulong ba ang artikulong ito?