Mali ang aking edad o pangalan

Nakakatulong ba ang artikulong ito?