Ikanababahala ko ang kaligtasan ng ibang tao

Nakakatulong ba ang artikulong ito?