Tinder U: "Hindi Valid ang Email Address"

Nakakatulong ba ang artikulong ito?