Mga issue sa Billing and Payment

Problema sa Mga Feature ng Premium

Problema sa Profile Ko at Settings

Problema sa Discovery

Problema sa mga Match at Messaging