אותם הפרופילים מופיעים, למרות שכבר ביצעתי החלקה עליהם.

האם מאמר זה עזר לך?