סקירה של טינדר

הרשמה ותחילת שימוש

גילוי (החלקה על תמונתם של משתמשים אחרים)

התאמות והודעות

הגדרות הפרופיל והחשבון

תכונות פרימיום

Tinder U