סקירה של טינדר

הרשמה ותחילת שימוש

גילוי

התאמות והודעות

הגדרות הפרופיל והחשבון

תכונות פרימיום

וידאו צ'אט

Swipe Night

Tinder U