בעיות התחברות

בעיות חיוב ותשלומים

בעיות עם תכונות בתשלום

בעיות עם הפרופיל וההגדרות שלי

בעיות גילוי (החלקה עם משתמשים אחרים)

בעיות עם התאמות והודעות

בעיות עם Tinder U