Jeg klarer ikke oppdatere mitt arbeidssted og/eller skoleinformasjon.