ฉันจะขอสัญลักษณ์ยืนยันตัวตนสำหรับโปรไฟล์ได้หรือไม่