ฉันจะขอสัญลักษณ์ยืนยันตัวตนสำหรับโปรไฟล์ได้หรือไม่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่