ฉันสามารถยกเลิกการกด ไลก์ หรือ ไม่ดีกว่า ได้หรือไม่