ฉันอัพเดทโปรไฟล์ของฉันไม่ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่