ฉันยืนยันตัวตนด้วย SMS ไม่ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่