ฉันไม่สามารถส่งข้อความได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่