ได้รับการเรียกเก็บเงินอีกครั้งหลังจากที่ได้ยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว