ฉันไม่สามารถใช้วิธีชำระเงินที่ต้องการได้ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่