ฉันต้องการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะออฟไลน์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่