ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่ออัพเดทประวัติส่วนตัวของคุณ