การยืนยันบัตรประจำตัว + รูปภาพคืออะไร? 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่