Sử dụng Tinder có miễn phí không?

Bài viết này có hữu ích không?