Tôi có thể đăng ký mà không cần Facebook không?

Bài viết này có hữu ích không?