Tôi có thể ẩn sở thích trên Facebook được không?

Bài viết này có hữu ích không?