Cách quản lý thông báo?

Bài viết này có hữu ích không?