Tôi có thể yêu cầu huy hiệu đã xác minh cho hồ sơ của mình không?

Bài viết này có hữu ích không?