Các con số kế bên các kết nối chung nghĩa là gì?

Bài viết này có hữu ích không?