Hồ sơ đã xác minh là gì?

Bài viết này có hữu ích không?