Cách trình báo về một ai đó?

Bài viết này có hữu ích không?