Tôi có thể hoàn tác thao tác vuốt không?

Bài viết này có hữu ích không?