Tôi có thể xóa tin nhắn không?

Bài viết này có hữu ích không?