Tôi vô tình bỏ tương hợp ai đó ai đó

Bài viết này có hữu ích không?