Các hồ sơ tôi thấy đều ở rất xa.

Bài viết này có hữu ích không?