Mọi đối tượng tương hợp của tôi đều biến mất.

Bài viết này có hữu ích không?