Một hoặc nhiều tương hợp của tôi biến mất

Bài viết này có hữu ích không?