Một trong các bạn tương hợp của tôi biến mất.

Bài viết này có hữu ích không?