Tôi gặp sự cố khi hủy đăng ký, tôi phải làm gì?

Bài viết này có hữu ích không?