Tôi vô tình hủy tương hợp với ai đó. Có thể khôi phục tương hợp được không?

Bài viết này có hữu ích không?