Vô tình bỏ tương hợp

Bài viết này có hữu ích không?