Bị tính phí lại sau khi hủy đăng ký

Bài viết này có hữu ích không?