Tôi đã hủy thuê bao mà vẫn bị tính tiền tiếp.

Bài viết này có hữu ích không?