Tôi bị tính tiền sai.

Bài viết này có hữu ích không?